viernes, 4 de mayo de 2012

Próxima asamblea

COMUNIDADE DE MONTES EN MAN COMUN
Ribeira, s/n. TORNEIROS. 36410 O PORRIÑO (Pntvdra). 986-337998. CIF: V-36061737
                                                                                                                                              
      
                                                                                                                                                   Torneiros, 27 setembro de 2.012

ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE COMUNEIROS/AS DA COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMUN DE TORNEIROS

Que se celebrará o vindeiro DOMINGO, día 7 de OUTUBRO de 2012, ás 8:30 horas en primeira convocatoria e ás 10:30 horas en segunda convocatoria, no local da Asociación de Veciños San Salvador de Torneiros, baixo a seguinte
ORDE DO DIA:
  • 1º:  Aprobación, se procede, da Acta anterior. (*)
  • 2º:  a) Informe sobre os orzamentos e o seu grao de cumprimento.
  •        b) Modificacións dos orzamentos e proposta de novos proxectos e inversións.
  • 3º:  Admisión de novos/as comuneiros/as
  • 4º:  Nomeamento de Sonia Gonzalvez Herrero como Tesoureira da Xunta Rectora.
  • 5º:  Informe de asuntos varios pendentes
  • 6º: Rogos e preguntas.
                                                                                                  A XUNTA RECTORA:(*) Achégase copia da ACTA da asemblea do  12.05 último para lectura e información previa á súa aprobación.
A documentación relativa á asemblea pódese consultar dende o 27 de setembro, de 16 a 20 horas, días laborais, no local da Comunidade.
Non se admitirán impugnacións totais ou parciais a Asemblea que se reciban despois do 2 de outubro.

NOTICIAS

El próximo día 7 de octubre se celebrará una Asamble Ordinaria.

Noticias

Aclarar que el PARQUE INFANTIL que se esta construyendo en San Roque (Torneiros) es pagado en su totalidad por la Comunidad de Montes, y no es el TRABAJO HECHO, como dice alguna candidatura a las elecciones MUNICIPALES.

Los trabajos de limpieza y conservación del monte los está llevando directamente la Comunidad de Montes con personal contratado para tal fin.